TRƯỜNG THPT
LƯƠNG THẾ VINH

Cơ sở vật chất

Nhà trường đã có diện tích mặt bằng đạt chuẩn, khuôn viên, cổng trường, biển trường, tường rào bảo vệ, sân chơi, theo qui định điều lệ trường tiểu học. Có 30 phòng học kiên cố, đảm bảo cho học sinh học 2 buổi/ngày, có 10 phòng chức năng: Phòng dạy Nhạc, phòng hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, phòng Hội đồng, Thư viện, Thiết bị, phòng y tế, phòng đoàn đội, Công đoàn, Kế toán. Sách giáo khoa (SGK), Thiết bị dạy học (TBDH), tài liệu tham khảo,... đầy đủ, phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học. Nhà trường đầu tư các thiết bị văn phòng hiện đại như: Máy photo, máy chiếu dạy giáo án điện tử, phòng máy vi tính 40 máy được nối mạng internet. Có công trình vệ sinh giáo viên nam - nữ riêng, học sinh nữ - nam riêng, làm tốt công tác bảo trì, công tác cải tạo CSVC hiện có để đảm bảo chất lượng cho các hoạt động giáo dục trong trường.

.
.