TRƯỜNG THPT
LƯƠNG THẾ VINH

Kế hoạch tháng 8 - 2018

-   Tuyển sinh lớp 10, Biên chế biên chế học sinh và ổn định tổ chức lớp học; tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh đầu nămhọc. -   Phân công nhiệm vụ, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho CB-GV-NV đầu nămhọc. -   Lao động, vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan sư phạm, chuẩn bị tổ chức lễ khai giảng năm học 2018- 2019 -   Xây dựng và triển khai tốt kế hoạch năm học, phát động các phong trào thiđua.  
Kế hoạch tháng 8 - 2018

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2018

  1. Trọngtâm.

-   Tuyển sinh lớp 10, Biên chế biên chế học sinh và ổn định tổ chức lớp học; tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh đầu nămhọc.

-   Phân công nhiệm vụ, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho CB-GV-NV đầu nămhọc.

-   Lao động, vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan sư phạm, chuẩn bị tổ chức lễ khai giảng năm học 2018- 2019

-   Xây dựng và triển khai tốt kế hoạch năm học, phát động các phong trào thiđua.

II.  Lịch côngtác

 

Tuần

Nội dung

Người phụ trách

Người thực hiện

Ghi chú

 

 

 

30/7®

05/8

-Họp cấp ủy.

-Kiểm tra CSVC và lập KH thanh lí, sửa chữa, mua sắm đầu năm học

-Dự tập huấn Huyện đoàn

-Họp HĐT mở rộng

-BC công tác chi thường xuyên đến tháng 8 năm 2018

-Xét kết quả rèn luyện hè và đánh giá công tác trực hè

-Thu hồ sơ và các khoản tiền đầu năm của học sinh lớp 10

-Thầy Nhân

-Thầy HT Dũng

 

- C.Hằng, T. Tính

-ThầyNhân

-ThầyNhân

 

-Thầy HT Dũng

 

-Thầy Nhân

-Đảng viên

-Theo PC của T Dũng

 

 

-HĐT

-Cô K Anh

 

-Theo PC của T Dũng

 

-Văn phòng

-02/8 (8.00)

-02/8-05/8

 

-02-03/8

-31/7 (8.00)

-04/8

 

-Trong tuần

 

-30/7-10/8

 

 

 

 

06/8®

12/8

-Dự kiến phân công kiêm nhiệm năm học 2018-2019

-Họp tổ thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại TT, TP.

-Học NQ và Họp HĐSP

-Tổng hợp kết quả lên lớp, ở lại, rèn luyện hè và hoàn chỉnh hồ sơ  học sinh.

-Tập huấn phòng chống thuốc lá

-Biên chế HS lớp 11,12

-Biên chế HS lớp 10

-Dự thảo Kế hoạch năm học 2018- 2019 của trường

-BC quyết toán 6 tháng đầu năm 2018

-Thầy Nhân

 

-BGH

 

-Thầy Nhân

-Thầy HT Đông

 

 

-Thầy Nhân

-Thầy HTĐông

-Thầy HTĐông

-ThầyNhân

 

-ThầyNhân

-2 Phó Hiệu trưởng

 

-Các tổ CM

 

-Toàn thểCB-GV-NV

-Theo PC của TĐông

 

 

-Theo Danh sách

-ThầyĐông

-ThầyĐông

-ThầyNhân

 

-Cô K Anh

-6/8

 

-Trước 10/8

 

-07/8 (8.00)

-08-09/8

 

 

-10/8

-08-09/8

-13/8

-Trongtuần

 

-Trongtuần

 

 

 

 

 

 

13/8®

19/8

-BC tình hình đảm bảo TTATGT cho HS trong dịp nghỉ hè và kỳ thi THPQ.

-Họp tổ chuyên môn: đánh giá công tác hè; góp ý KH năm của trường, dự kiến PCCM và KN; thống nhất PPCT; dự thảo KH năm củatổ.

-Họp tổ HC-GT: đánh giá công tác hè; góp ý KH năm của trường; phân công nhiệm vụ trong tổ; dự thảo KH năm của tổ về cô

-Nộp biên bản họp tổ ngày 15/8 cho 2 P Hiệu trưởng phụ trách (riêng góp ý KH của trường nộp cho HT)

-Báo cáo tình hình thu hồ sơ và số lượng tuyển sinh lớp 10 cho Sở.

-Họp hai mảng: chuyên môn và đoàn

thể.

 

-Thầy HTDũng

 

 

-Thầy HTĐông

 

 

-Thầy HTDũng

 

 

-BGH

 

 

-Thầy HT Đông

 

-2 PHT

 

-Thầy Dũng

 

 

-Tổ CM (Giám thị cũng tham gia)

 

-Tổ HC-GT (họp chung đánh giá công tác hè và họp riêng góp ý KH trường và phân công NV)

-Tổ trưởng

 

 

-Thầy Đông

 

-Theo YC của PHT

 

-14/8

 

 

-14/8 (sáng)

 

 

-15/8 (chiều)

 

 

-15/8

 

 

-15/8

 

-16/8 (sáng)

 

 

-Thông báo phân công CM, KN chính thức

-Báo cáo ATGT tháng 8/2017

-Hoàn thành việc chuẩn bị CSVC, thiết bị dạyhọc.

-Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó năm học 2018-2019.

 

-Thầy Nhân

 

-Thầy HT Dũng

-ThầyNhân

-ThầyNhân

 

-ThầyĐông

 

-ThầyDũng

-Thầy Dũng, K Anh

-Thầy Nhân

 

-18/8

 

-18/8

-Trongtuần

-Trongtuần

 

-Tựu trường: Tập trung HS; thông báo

-Thầy HT Dũng

-Toàn trường

-20/8

 

GVCN, KH đầu năm; ổn định lớp

 

 

 

 

(xếp chỗ ngồi, phân tổ, cử Ban CS,

 

 

 

 

lấy thông tin HS…).

 

 

 

 

-Bàn giao phòng học cho các lớp

-Thầy HT Dũng

-Theo PC của T Dũng

-20/8

 

-Học sinh học nội quy, kí cam kết,

-Thầy HT Dũng

-G Thị, GVCN, Hành

-20//8

 

nhận quần áo…

 

chính

 

 

- Tổng vệ sinh, lao động (Sắp sếp, vệ

-Thầy HT Dũng

-Theo KH của Ban Lao

-22-25/8

 

sinh tất cả các phòng học, phòng hành

 

động

 

 

chính;Vệ sinh hành lang, sân trường,

 

 

 

 

cây xanh; Nạo vét mương thoát nước

 

 

 

 

trước cổng trường và khuôn viênsau

 

 

 

20/8®

26/8

của trường v.v…)

-Sinh hoạt tổ, nhóm CM,Nghiệp vụ

-Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm

 

-2 PHT

-Thầy Nhân

 

-Tất cả các tổ, nhóm

-Thầy Nhân

 

-25/8

 

học.

 

 

-Trong tuần

 

-Hoàn chỉnh danh mục thiết bị (dùng

-Thầy HT Dũng

-K    Anh,    Tổ    trưởng,

 

 

chung, bộ môn) và bàn giao cho các

 

Trưởng bộ phận, đoàn

 

 

tổ, bộ phận.

 

thể

-Trong tuần

 

-Thông báo TKB số 1.

-Thầy HT Đông

-Thầy HT Đông

-Trong tuần

 

-Ôn thi nghề cho HS khối 11

-Thầy HT Đông

-Thầy HT Đông

- Trong tuần

 

-Tuyên truyền kỉ niệm CMT8,QK 2/9

-Thầy HT Dũng

-Theo PC của T Dũng

-Trong tuần

 

và chào mừng năm học mới.

 

 

 

 

-Tổ chức chạy việt dã gây quỹ “Tiếp

-Thầy HT Dũng

-Ban         TDTT         và

-Trong tuần

 

bước cho em đến trường”.

 

GV,NV,HS toàn trường

 

 

- Họp ban đại diện CMHS trường.

-Thầy Nhân

-Thầy Nhân

-20/8 (14h00)

 

- Họp CMHS toàn trường.

-Thầy Nhân

-GVCN

-25/8 (14h00)

 

 

 

 

 

 

27/8®

2/9

-Chào cờ, nói chuyện đầu năm.

-Họp cấp ủy và chi bộ.

-Họp Ban TC Lễ khai giảng.

-Nghỉ lễ và trực cao điểm 2/9.

-Nộp dự thảo KH năm học; Phân phối chương trình, Kế hoạch kiểm tra học sinh, KH bồi dưỡng HSG, KH thực hiện chuyên đề v.v..

-Nộp Kế hoạch sử dụng thiết bị bộ môn và KH của tổ HC-GT.

-Thông báo KH bồi dưỡng học sinh giỏi của trường.

-Chuẩn bị tổ chức Lễ khai giảng năm học mới.

-Tuyên truyền kỉ niệm CMT8, QK 2/9 và chào mừng năm học mới (tiếp tục).

- Tổ chức thi Nghề cho học sinh.

-ThầyNhân

-ThầyNhân

-ThầyNhân

-Thầy HTDũng

-Thầy HTĐông

 

 

-Thầy HTDũng

 

-Thầy HTĐông

 

-Thầy Nhân

 

-Thầy HTDũng

 

-Thầy HTĐông

-Toàn trường

-Đảng viên

-Theo thông báo

-Đội tự vệ cơ quan

-Tổtrưởng

 

 

-Tổtrưởng

 

- Thầy Đông

 

-Theo PC của TNhân

 

-Theo PC của TDũng

 

-Theo quyết định

-27/8

-27/8 (14.00)

-27/8 (8.30)

-02/9-04/9

-Trongtuần

 

 

-Trongtuần

 

-Trongtuần

 

-Trongtuần

 

-Trongtuần

 

-Trongtuần

Lưu ý: Những thông tin về tập huấn do Sở Giáo dục và Đào tạo triệu tập sẽ cập nhật trong lịch hằng tuần.         

Các tin khác
.