TRƯỜNG THPT
LƯƠNG THẾ VINH

Kế hoạch tháng 9 - 2018

Nhiệm vụ trọng tâm: - Chuẩn bị và tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019; phát động thi đua đợt 1 - Tổ chức đại hội, hội nghị các đoàn thể và hội nghị công nhân viên chức năm học 2018-2019; -  Hoàn thành kế hoạch năm học của trường và các bộ phận, đoàn thể, tổ, nhóm; các tổ chức, cá nhân đăng kí chỉ tiêu và danh hiệu thi đua năm học 2018-2019;

a

 

 

 

Các tin khác
.