TRƯỜNG THPT
LƯƠNG THẾ VINH

Lịch công tác tháng 10/2019

Trọng tâm - Các bộ phận, đoàn thể, tổ, cá nhân hoàn thiện kế hoạch năm học, báo cáo cấp trên trực tiếp xét duyệt. - Triển khai các cuộc thi: vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn; nghiên cứu KHKT (trong học sinh); dạy học theo chủ đề tích hợp, giáo viên dạy giỏi cấp trường (trong giáo viên). Triển khai kế hoạch viết Sáng kiến kinh nghiệm. - Rà soát đối tượng HS có hoàn cảnh khó khăn để trao học bổng trong HK I. - Hoàn thành việc đăng kí “giúp đỡ” học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. - Thành lập đoàn HS tham gia thi học sinh giỏi tỉnh 12 - Triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học và tổ chức kiểm tra đợt 1 - Sơ kết thi đua đợt 1, phát động thi đua đợt 2 (15/10  30/12); - Hoạt động ngoại khóa: tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2019 (01/10-07/10/2019); Ngoại khóa Tổ Hóa-Sinh (14/10); Tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên (07/10). Sinh hoạt kỹ niệm ngày PNVN 21/10 (Công đoàn), Phòng chống ma túy (28/10).


 

Lịch công tác tháng 10/2019

Tuần

Nội dung

Người phụ trách

Người thực hiện

Ghi chú

06

30/9

®

06/10

Chào cờ; BGH nói chuyện

Thầy HT Dũng

Tất cả GV, HS

Sáng 30/9

Triển khai KH hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019và hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2019

Thầy PT Nhân

Toàn thể GV, HS

Sáng 30/9

Triển khai KH Thi GV dạy giỏi cấp trường

Thầy HT Đông

Theo quyết định của HT

Trong tuần

Triển khai kế hoạch “giúp đỡ HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”

Thầy NN Cảnh

Công đoàn và toàn thể GV

Trong tuần

Họp Toàn thể Hội đồng

Thầy PT Nhân

Toàn thể giáo viên

Chiều 01/10

Tự kiểm tra công tác thu đầu năm học 2019-2020

Thầy PT Nhân

Thủ quỹ, KT

Trong tuần

Triển khai kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu, kém.

Thầy HT Đông

Tổ CM

Trong tuần

Hoàn tất hồ sơ Đại hội, Hội nghị báo cáo cấp trên

Trường Đoàn thể

Trường Đoàn thể

Trong tuần

Hoàn thành thu các khoản tiền đầu năm của học sinh

THầy PT Nhân

Thủ quỹ, KT

Trong tuần

Hội nghị chuyên đề cốt cán môn Hóa học THPT tại THPT Đức Linh.

Thầy PT Nhân

Theo QĐ của SGD

Ngày 4,5/10

Tiếp đoàn kiểm tra chuyên môn theo 2064

Thầy HT Dũng

Thầy HT Dũng, Đoàn thể

Sáng 04/10

Nộp HS đề nghị công nhận Trường đạt chuẩn văn hoá 2019

Thầy HT Dũng

BCH CĐ

Trong tuần

07

07/10

à

13/10

Chào cờ; Triển khai giáo dục sức khỏe vị thành niên

Thầy PT Nhân

Hội CTĐ, Mời BCV

/Sáng 7/10

Họp 2 bộ phận: chuyên môn và đoàn thể

2 Phó HT

Theo yêu cầu của PHT

Sáng 7/10

Xét miễn giảm học phí, chốt quỹ Hội CMHS

Thầy PT Nhân

TQ, KT, Ban ĐDCMHS

Chiều 7/10

Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

Thầy HT Đông

Tổ CM, GV

Trong tuần

Báo cáo thực hiện QCDC và PCTN 9 tháng đầu năm (BDV Huyện ủy)

Thầy PT Nhân

Thầy Nhân

Trong Tuần

GV đăng kí tên đề tài SKKN

Cô ĐT Hà

GV, NV

Trong Tuần

Nộp kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Thầy PT Nhân

Thầy Nhân

Trước 12/10

Triển khai kế hoạch tổ chức 20/11

BCH Công đoàn

Toàn thể GV

Ngày 08/10

Triển khai KH tham gia thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn; nghiên cứu KHKT; dạy học theo chủ đề tích hợp

Thầy HT Đông

Tổ CM

Trong tuần

Mở lớp đối tượng Đoàn đợt 1

Thầy PC Tính

BCH Đoàn, GVCN

Trong tuần

Hội nghị chuyên đề cốt cán môn Địa lý THPT tại THPT Đức Linh

Thầy HT Đông

Theo YC của Sở

8-9/10

Hội nghị chuyên đề cốt cán môn Ngữ văn THPT tại THPT Hàm Thuận Bắc.

Thầy HT Đông

Theo YC của Sở

10-11/10

Họp Khối thi đua 2 các trường THPT

Thầy HT Đông

HT, CTCĐ

10/10

Hội nghị chuyên đề cốt cán môn Giáo dục quốc phòng THPT tại THPT Hàm Thuận Nam

Thầy HT Đông

Theo YC của Sở

11-12/10

08

14/10®

20/10

Chào cờ, ngoại khóa Tổ Hóa Sinh

Thầy HT Dũng

Tổ Hóa, Sinh

14/10

BC kết quả THTK, CLP năm 2019

Thầy PT Nhân

Thầy Nhân

15/10

Sơ kết thi đua đợt 1, phát động thi đua đợt 2 (15/10 ® 30/12)

Thầy PT Nhân

Thầy NN Cảnh

14/10

Họp Khối thi đua 1 các trường THPT

Thầy PT Nhân

Thầy Nhân

15/10

Tổ chức cho HS đi thi HSG tỉnh

Thầy HT Đông

Cô Hà

17-18/10

Báo cáo ATGT tháng 10/2019

Thầy HT Dũng

Thầy Dũng

16/10

Kiểm tra nội bộ đợt 1

Thầy PT Nhân

Tổ kiểm tra

16-18/10

Tổ chức kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam

Thầy PT Nhân

Toàn Thể CĐ viên

19/10

Nộp hồ sơ đăng kí thi đua và tên đề tài SKKN cho Sở

Thầy PT Nhân

Cô Hà

Trong tuần

Thi vòng 2 (trắc nghiệm) giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh

Thầy HT Đông

GV thi

19/10

09

21/10®

27/10

Chào cờ; Tuyên truyền về ngày PNVN 20/10

Thầy PT Nhân

BCH CĐ

21/10

GV xây dựng KH giúp đỡ HS có HC đặc biệt khó khăn

Thầy PT Nhân

BCH CĐ

21/10

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án giáo dục lí tưởng cho thanh niên

Thầy PT Nhân

Đoàn TN

22/10

Duyệt DS học sinh đề nghị trao học bổng của Hội KH trường

Thầy HT Dũng

Hội khuyến học

22/10

Nộp Hồ sơ kiểm định chất lượng

Thầy PT Nhân

Thư ký

22/10

Thu phí ôn tập kỳ 1, xét xin miễn, giảm học phí HK I

Thầy PT Nhân

GVCN

Trong tuần

Lập DSHS test ma tuý (gửi CA huyện)

Thầy HT Dũng

Ban Quan sinh, GVCN

22/10

BC công tác tuyên truyền biển đảo 2019

Thầy PT Nhân

Đoàn TN

22/10

10

28/10

®

03/11

Chào cờ; Tuyên dương người tốt-Việc tốt và nói chuyện đầu tuần

Ngoại khóa phòng chống Ma túy

Thầy HT Dũng

Đoàn TN

28/10

Họp cấp uỷ và chi bộ

Thầy PT Nhân

Chi ủy, Đảng viên

29/10

Họp Hội đồng trường

Hội Đồng trường

Theo QĐ

29/10

Hội nghị chuyên đề cốt cán môn tiếng Anh THPT tại THPT Hàm Thuận Bắc.

Thầy HT Đông

Theo YC của Sở

30-31/10

Họp Hội đồng sư phạm

Thầy PT Nhân

Tất cả GV, NV

01/11

Họp Ban đại diện CMHS

Thầy PT Nhân

Ban đại diện CMHS

29/10

Triển khai KH công tác pháp chế năm học 2019-2020

Thầy PT Nhân

Thầy Nhân

Trong tuần

Duyệt kế hoạch tổ chức 20/11

Thầy PT Nhân

Đoàn TN, Ban VN

01/11

BC kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Thầy PT Nhân

Thầy Nhân

Trong tuần

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (VP-Email);

- PHT, Thư kí HĐ;

- Toàn thể CB-GV-NV (Bảng tin; Email; Website)

- Lưu VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Thi Nhân

.