TRƯỜNG THPT
LƯƠNG THẾ VINH

Thông báo họp Phụ huynh học sinh năm 2014 - 2015

Nhà trường trân trọng thông báo tới quý phụ huynh học sinh của trường THPT ngày 07/9/2014 (Chủ Nhật) này trường họp phụ huynh học sinh đầu năm thời gian 7h30 phút. Họp phụ huynh học sinh đầu năm nhà trường thông qua các thông báo tổng kết kết quả cuối năm học trước, tình hình học sinh đầu năm, GVCN thông báo các vấn đề chung của lớp, riêng từng học sinh để phụ huynh học sinh kết hợp với nhà trường hoàn thành tốt năm học 2014 - 2015.

Các tin khác
.