TRƯỜNG THPT
LƯƠNG THẾ VINH

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT năm 2014 - 2015

Để cung cấp thông tin đầy đủ cho các em học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2013-2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh như Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam đưa tin "Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2013-2014" trên địa bàn tỉnh. Các quý vị cũng có thể xem Thông báo đó tại đây

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường THPT Chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Quy chế Tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Sở giáo dục thông báo môn thi và thời gian tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2013-2014 như sau:

            I. Tuyển sinh lớp 10 Chuyên.

            1. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

            2. Môn thi, thời gian làm bài thi

            a. Môn thi

            - Thi viết 03 môn chung: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn thi chuyên do thí sinh đăng ký dự thi.

            - Hệ số điểm bài thi: Điểm bài thi các môn chung tính hệ số 1; điểm bài thi môn chuyên tính hệ số 2.

b. Thời gian làm bài thi

- Thời gian làm bài các môn chung: Toán, Ngữ văn là 120 phút/môn, Tiếng Anh là 60 phút

- Thời gian làm bài thi chuyên là 150 phút.

3. Ngày thi: Ngày 25,26,27/6/2013

Lưu ý: Thí sinh thi vào THPT Chuyên được xét tuyển vào trường THPT không chuyên theo nguyện vọng đăng ký ( nếu thí sinh đó không trúng tuyển vào trường THPT Chuyên; điểm xét tuyển như thí sinh chỉ  dự thi vào cùng trường THPT  không chuyên)

II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT KHÔNG CHUYÊN

1. Phương thức tuyển sinh:Thi tuyển

            2. Môn thi, thời gian làm bài thi

            a. Môn thi

            - Thi viết 03 môn : Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh ( cùng đề thi với các môn chung thi vào THPT Chuyên).

            - Hệ số điểm bài thi: Toán , Ngữ văn tính hệ số 2; Tiếng Anh tính hệ số 1.

            b. Thời gian làm bài thi

            Toán, Ngữ văn: 120 phút/môn, Tiếng Anh: 60 phút.

            Ngày thi: Ngày 25,26/6/2013 ( Cùng ngày thi 3 môn chung vào THPT Chuyên)

Thông tin chi tiết về kỳ thi: Sở GD&ĐT sẽ có thông báo sau.

Để cung cấp thông tin đầy đủ cho các em học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2013-2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh như Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam đưa tin "Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2013-2014" trên địa bàn tỉnh. Các quý vị cũng có thể xem Thông báo đó tại đây
Các tin khác
.