TRƯỜNG THPT
LƯƠNG THẾ VINH

BCH Công đoàn thăm gia đình công đoàn viên nhân dịp tết nguyên đán canh tý

Thăm gia đình thầy Huy

Thăm gia đình thầy Huy

Thăm gia đình anh Dũng

Thăm gia đình anh Dũng
.