TRƯỜNG THPT
LƯƠNG THẾ VINH

Hoạt động chào mừng 20/10/2019: Giao lưu với trường THPT Nguyễn Trường Tộ

Để kỉ niệm ngày 20/10, BGH và BCH Công đoàn trường THPT Lương Thế Vinh đã tổ chức chuyến đi giã ngoại kết hợp giao lưu với trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Chuyến đi có sự tham gia nhiệt tình của tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên cùng người thân. Đây thực sự là một hoạt động ý nghĩa, ngoài việc giúp giáo viên, nhân viên có thể thư giãn sau thời gian công tác thì đây cũng là cơ hội để thầy Hiệu trưởng Phạm Thi Nhân thăm và gặp lại những đồng nghiệp cũ. Buổi giao lưu diễn ra vào ngày 19/10/2019.

2a4a070f97e571bb28f4.jpg

2a4a070f97e571bb28f4.jpg

5e37f3a86342851cdc53.jpg

5e37f3a86342851cdc53.jpg

16a92d45bcaf5af103be.jpg

16a92d45bcaf5af103be.jpg

050b7a9dea770c295566.jpg

050b7a9dea770c295566.jpg

829c6ceafc001a5e4311.jpg

829c6ceafc001a5e4311.jpg

4499ac2e3cc4da9a83d5.jpg

4499ac2e3cc4da9a83d5.jpg

abefe7f276189046c909.jpg

abefe7f276189046c909.jpg

af8fa12c31c6d7988ed7.jpg

af8fa12c31c6d7988ed7.jpg

b7409be80b02ed5cb413.jpg

b7409be80b02ed5cb413.jpg

cce20c479cad7af323bc.jpg

cce20c479cad7af323bc.jpg

efb89cd20c38ea66b329.jpg

efb89cd20c38ea66b329.jpg

3254bae6620c8452dd1d.jpg

3254bae6620c8452dd1d.jpg

77038da85542b31cea53.jpg

77038da85542b31cea53.jpg
Các tin khác
.